PIERWSZY ZAKUP

Aby dokonać pierwszego zakupu Kontrahent zobowiązany jest przedłożyć kopie dokumentów – zaświadczenie o nr NIP, Regon, oraz zezwolenie na handel alkoholem i ostatnią wpłatę za koncesję (nie dotyczy

Klientów detalicznych). Dokumenty zostają przesłane na adres zamowienia@jntgroup.com gdzie na bieżąco odbywa się aktualizacja niezbędnych zezwoleń.

ZAMÓWIENIA I CENY

Wszystkie zamówienia powinny być składane bezpośrednio działającym na danym terenie handlowcom.

Zamówienie powinno określać:

• nazwę handlową zamawianego produktu, zgodną z Listą asortymentowo-cenową,

• określenie ilości zamawianych produktów,

• preferowany termin dostawy, który może być zweryfikowany przez JNT Group ze względu na możliwości transportowe,

• inne szczegółowe cechy zamawianych produktów, jeśli są konieczne dla właściwego i precyzyjnego określenia treści zamówienia.

W cenie wina zawarta jest cena akcyzy. Podane ceny są cenami netto bez podatku VAT. Z chwilą złożenia zamówienia, zostaje ono przyjęte.