Termin płatności ustalany jest indywidualnie z przedstawicielem handlowym mogą ulec zmianie w zależności od wypełniania wzajemnych zobowiązań.