Dyrektor ds. HoReCa 
Waldemar Maciesza

email: waldemar.maciesza@jntgroup.com

Kierownik ds. Rozwoju Rynku HoReCa 
Krzysztof LIca
Polska Północna

Tel: 539385296
email: krzysztof.lica
@jntgroup.com

Kierownik ds. Rozwoju Rynku HoReCa 
Tomasz Małkowski
Polska Zachodnia

Tel: 600 833 177
email: tomasz.malkowski
@jntgroup.com

Kierownik ds. Rozwoju Rynku HoReCa 
Bartosz Chyliński
Polska Centralna

Tel: 734 171 257
email: bartosz.chylinski
@jntgroup.com

Specjalista ds. rozwoju rynku HoReCa

Marcin Kozłowski
Zachodniopomorskie

Tel: 882 781 330
email: 
marcin.kozlowski@jntgroup.com

Specjalista ds. rozwoju rynku HoReCa

Łukasz Mączka
Pomorskie

Tel: 883 393 923

email: lukasz.maczka@jntgroup.com

Specjalista ds. rozwoju rynku HoReCa

Łukasz Stankiewicz
Warmińsko-Mazurskie, Pomorskie

Tel: 539 523 866
email: lukasz.stankiewicz
@jntgroup.com

Specjalista ds. Rozwoju Rynku HoReCa

Michał Brząkalski

Mazowieckie; Łódzkie

Tel: 532 794 224
email: michał.brzakalski
@jntgroup.com

Specjalista ds. Rozwoju Rynku HoReCa

Tomasz Stefaniak
Wielkopolskie, Lubuskie

Tel: 600 833 070
email: tomasz.stefaniak
@jntgroup.com

Specjalista ds. rozwoju rynku HoReCa

Maciej Dziekoński
Małopolskie

Tel: 501 677 675
email:
maciej.dziekonski@jntgroup.com

Specjalista ds. rozwoju rynku HoReCa

Marek Gałowicz
Podhale

Tel: 734 171 241
email: marek.galowicz
@jntgroup.com

Specjalista ds. rozwoju rynku HoReCa

Bartosz Wiśniewski
Dolnośląskie, Opolskie

Tel: 734 171 224
email: bartosz.wisniewski
@jntgroup.com