POLITYKA PRYWATNOŚCI WITRYNY WWW.HORECAPREMIUM.PL 

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez naszą witrynę www.horecapremium.pl. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

I. Informacje podstawowe 

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem witryny www.horecapremium.pl (zwanej dalej „Witryną”) jest JNT Group S.A Sp.K, z siedzibą w 95-082 DOBROŃ,ul. Sienkiewicza 68, KRS: 0000268393, REGON: 100282917 oraz numer NIP 7311951439, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (zwana dalej „Administratorem”).

1.2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Witryny są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Witrynę.

1.4. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku korzystania z usługi formularza kontaktowego na Witrynie w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną - podstawa prawna - niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

1.5. Wchodząc na Witrynę Użytkownik jest proszony o zaznaczenie, czy ma ukończone 18 lat. Informacja ta jest wykorzystywana przez Administratora jedynie w celu weryfikacji pełnoletności Użytkownika a następnie jest usuwana z systemu informatycznego Administratora. 

1.6. Podczas korzystania z Witryny mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

1.7. Za pośrednictwem Witryny mogą być też gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które Użytkownik zdecyduje się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na Witrynie przez Użytkownika. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie prawnej jaką jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

II. Komu dane są udostępniane lub powierzane oraz jak długo są przechowywane

2.1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Witryny. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe podlegają poleceniom Administratora, co do celów i sposobów przetwarzania tych danych. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu na Witrynie, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych.

2.2. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

2.3. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:

a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

2.4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Witryny do preferencji Użytkowników, a także administrowania Witryną.

2.5. W przypadku skierowania żądania Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

III. Marketing i reklama

3.1. Dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celu realizowania działań marketingowych Administrator, które mogą polegać na:

a) wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do preferencji Użytkownika (reklama kontekstowa) – oznacza to, że Użytkownik może otrzymywać propozycje produktów niekoniecznie związanych z jego zainteresowaniami czy wcześniejszymi wyborami;

b) wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających zainteresowaniom Użytkownika (reklama behawioralna) – oznacza to, że Użytkownik może otrzymywać propozycje produktów podobnych do tych, które leżą w kręgu jego zainteresowań czy wcześniejszymi wyborami;

c) prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim własnych towarów i usług Administratora oraz towarów i usług naszych Partnera (w tym przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

3.2. Przetwarzane danych osobowych dla celów marketingowych odbywa się w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na prowadzeniu działań marketingowych własnych towarów i usług.

3.3. Dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, mogą być też wykorzystywane dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkownika reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do osobistych preferencji Użytkownika na podstawie historii zakupów lub przeglądanych produktów). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na prowadzeniu działań marketingowych własnych towarów i usług, w tym profilowania Użytkowników celem kierowania spersonalizowanych podpowiedzi zakupowych.

IV. Pliki cookies oraz podobna technologia

4.1. W związku z korzystaniem z Witryny zbierane są pliki typu „cookies”. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, zapisane w plikach tekstowych, które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Witryny i przeznaczone są do umożliwienia korzystania z poszczególnych funkcji Witryny oraz usprawnienia korzystania ze stron internetowych Witryny. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

4.2. Pliki cookies wykorzystywane są przez Witrynę w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Witryny do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Witryny i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

4.3. W ramach Witryny stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4.4. Dodatkowo w ramach Witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Witryny;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Witryny;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Witryny;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4.5. Pliki cookies mogą być też wykorzystywane przez Administratora do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkownika reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu mobilnym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych następuje na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.

4.6. Podstawą prawną dla zbierania danych osobowych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez Użytkownika danych związanych z korzystaniem z Witryny, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących Użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby Administratora Witryny.

4.7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Witryny mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Witryny. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

4.8. Użytkownicy Witryny mogą również uzyskać dostęp do zapisanych na swoim urządzeniu plików poprzez analizę zawartości plików „cookies”, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Poprzez ustawienia przeglądarki Użytkownicy Witryny mogą również w dowolnym momencie usunąć zapisane na ich urządzeniach pliki.

4.9. Administrator Witryny informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Witryny.

4.10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Witryny wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z administratorem Witryny reklamodawców oraz partnerów.

4.11. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

V. Narzędzia analityczne i marketingowe stosowane przez partnerów Administratora

5.1. Administrator oraz jego Partner stosuje rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Są to pliki cookies Google Analytics wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Witryny przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Witryny. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners. 

VI. Bezpieczeństwo danych osobowych 

6.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych Użytkowników były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych do tego pracowników i współpracowników.

6.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także podwykonawcy Administratora i inne podmioty współpracujące z Administratorem dawały gwarancje stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą

7.1. Na podstawie art. 7 ust. 3 RODO Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Administratorowi. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jedynie za zgodą.

7.2. Na podstawa art. 21 RODO Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing towarów lub usług Administratora, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Witryny oraz ułatwienie korzystania z Witryny, a także badanie satysfakcji. 

7.3. Na podstawie art. 17 RODO Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

b) wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

c) wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

d) dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie polskim;

f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

7.4. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Administratora.

7.5. Na podstawie art. 18 RODO Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. 

7.6. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

a) gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

b) gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

c) gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.

7.7. Na podstawie art. 15 RODO Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych. Użytkownik ma też prawo uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską. Użytkownik może uzyskać kopię swoich danych osobowych.

7.8. Na postawie art. 16 RODO Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej info@jntgroup.com. 

7.9. Na podstawie art. 20 RODO Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

7.10. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni po jego otrzymaniu. 

7.11. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień. 

7.12. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.